Kotsyfakis Lab

Laboratoř genomiky a proteomiky vektorů (M. Kotsyfakis)

Výzkumná činnost naší skupiny se zaměřuje na:

  • Aplikaci genomických a proteomických postupů k odhalení slinných či střevních efektorů, kteří určují kapacitu vektora – členovce.
  • Výzkum proteolytických kaskád obratlovců, které jsou v místě sání regulovány slinami krevsajících vektorů, čímž je usnadněno sání, případně přenos patogenů.
  • Prokázání farmakologických aktivit slinných proteinů členovců v hostiteli – obratlovci (homeostáze, vaskulární změny, imunomodulace) a jejich terapeutického potenciálu při léčbě lidských chorob (rakovina, roztroušená skleróza, alergické astma) s využitím transgenních zvířat a zvířecích modelů lidských nemocí

 

Kotsyfakis lab

Detail


Lidé

Seznam lidí laboratoře: Kotsyfakis Lab

Detail


Publikace

Seznam publikací laboratoře: Kotsyfakis Lab

Detail