Laboratoř vývojové biologie

Laboratoř vývojové biologie (A. Krejčí)

Vedoucí skupiny: Alena Krejčí

DrosophilaSignální dráha Notch receptoru řídí celou škálu buněčných odpovědí a její poruchy vedou k řadě onemocnění včetně rakovinného bujení. Aktivace této dráhy však může vést ke zcela odlišným odpovědím v závislosti na buněčném kontextu. V některých případech aktivuje dělení buněk a podporuje rakovinný růst, v jiných tkáních ale způsobuje odumírání buněk a je považována za nádorový supresor. Abychom porozuměli těmto zřejmým protikladům, je důležité popsat a pochopit všechny faktory, které modulují tuto signálni dráhu a jsou tak zopovědné za její celkový výsledek.

 

disc beta green

V naší laboratoři blíže zkoumáme energetický stav buňky jakožto potenciální regulátor aktivity Notch dráhy. Především nás zajímá poměr mezi kofaktory NAD+ a NADH reprezentující buněčný redoxní stav. Za použití modelového organizmu mouchy octomilky (Drosophila) stejně jako buněčných linií chceme určit, jak je Notch signalizace ovivněna druhem a rychlostí buněčného metabolismu a jaká je molekulární podstata těchto dějů. Zároveň chceme dokázat, že transkripce některých genů účastnící se metabolismu je pod kontrolou Notch dráhy, čímž se tvoří zajímavé regulační smyčky.

Naše výsledky by měly přispět k objasnění různorodosti v odpovědích na signalizaci přes Notch receptor a tím pádem přispět také k lepšímu porozumění patologických stavů, v nichž hraje roli tato signální dráha.

 

Výuka na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity:

  • Molekulární biologie
  • Buněčná regulace a signalizace

 


Průběžně vítáme zájemce z řad Bc., Mgr. a Ph.D. studentů, nástup po dohodě.

Detail


Lidé

Seznam lidí laboratoře: Krejčí Lab

Detail


Publikace

Seznam publikací laboratoře: Krejčí Lab

Detail