Laboratoř molekulární biologie prvoků

Laboratoř molekulární biologie prvoků (J. Lukeš)

Cílem naší práce je poznání mechanismů v buňce (se zaměřením na mitochondrii) parazitických prvoků, které mohou být využity v boji proti nim. Náš výzkum se soustředí zejména na původce spavé nemoci – Trypanosoma brucei, ale studujeme rovněž bičíkovce odpovědného za choroby koní a velbloudů (Trypanosoma evansi a T. equiperdum) a prvoky odpovědné za vznik leishmanióz (Leishmania spp.). V poslední době se také zabýváme studium volně žijícího prvoka Chromena velia, který je nejbližším neparazitickým příbuzným původce malárie – Plasmodium falciparum. Rovněž se účastníme vytváření nových diagnostických metod, zejména využívajících metody molekulární biologie.

http://www.paru.cas.cz/cs/oddeleni/oddeleni-molekularni-patazitologie/laborator-molekularni-biologie-prvoku/

Detail


Lidé

Seznam lidí laboratoře: Lukeš Lab

Detail


Publikace

Seznam publikací laboratoře: Lukeš Lab

Detail