Šauman Lab

Laboratoř molekulární chronobiologie (I.Šauman)

Flies expressing GFP in eyesCirkadiánní biologické hodiny se nacházejí u téměř všech živých organismů a jejich základní vlastnosti jsou vysoce konzervovány u obratlovců i bezobratlých. Moucha octomilka, Drosophila melanogaster, sloužila jako hlavní modelový druh hmyzu pro molekulární analýzu cirkadiánních rytmů. Jelikož funkční vlastnosti cirkadiánních biologických hodin jsou identické u všech mnohobuněčných organismů, předpokládalo se, že i molekulární mechanismus vytvářející cirkadiánní hodiny bude také vysoce konzervován. My jsme však překvapivě nalezli zcela zásadní rozdíly v molekulárních regulacích cirkadiánních časovacích systémů i mezi jednotlivými druhy hmyzu. Dlouhodobým cílem naší laboratoře je získat podklady pro lepší porozumění buněčných a molekulárních mechanismů, které se podílejí na vytváření cirkadiánní rytmicity.

 

Detail


Lidé

Seznam lidí laboratoře: Šauman Lab

Detail


Publikace

Seznam publikací laboratoře: Šauman Lab

Detail