Laboratoř molekulární genetiky (M. Žurovec)

Laboratoř molekulární genetiky (M. Žurovec)

Studujeme regulátory růstu hmyzích buněk jednak v tkáňových kulturách in vitro a jednak v hmyzím těle in vivo. V poslední době jsme se zaměřili na adenozinovou signalizaci a regulaci energetické homeostáze v hmyzích buňkách. Kromě toho se zbýváme metodologickými problémy a snažíme se rozšířit možnosti cílené mutageneze. Ve zbylém čase se věnujeme charakterizaci proteinů hedvábí a některých markerů pro výzkum lýkožrouta smrkového.

Odkaz na webové stránky laboratoře

Nabídka bakalářských a magisterských diplomových prací

OBRANA ORGANISMU PŘED KLONY NÁDOROVÝCH BUNĚK
Práce zaměřená na genetiku a imunohistochemii - zahrnuje klonální analýzu
fluorescenčně značených buněk s inaktivovanými nádorovými supresorovými
geny a výzkum mechanismů regulujících jejich přežití v organismu.

RŮSTOVÉ FAKTORY U D. MELANOGASTER
Práce zaměřená na buněčnou biologii a biochemii - zahrnuje práci s hmyzími
buněčnými kulturami, expresemi proteinů v bakulovirech, zkoumání mechanismů
účinku růstových faktorů IDGF na buněčný cyklus a imunitu.

STRUKTURA HEDVÁBÍ U MOTÝLŮ
Práce zaměřená na biochemii, bioinformatiku a evoluci – zahrnuje analýza
transkriptomů, „next generation“ sekvenování, identifikace proteinů, evoluční
analýza genů pro proteiny hedvábí, strukturní a funkční analýza proteinů.

Detail


Lidé

Seznam lidí laboratoře: Žurovec lab

Detail


Publikace

Seznam publikací laboratoře: Žurovec lab

Detail