Prof. RNDr. Julius Lukeš, CSc.

Vedoucí katedry

Laboratoř molekulární biologie prvoků

Oddělení molekulární parazitologie, Parazitologický ústav, 2. patro, telefon: +420-38-7775416 Email: jula@paru.cas.cz

 

Odborné zkušenosti:Julius Lukeš

1991-dosud výzkumný pracovník, Parazitologický ústav AVČR, České Budějovice

1992-dosud člen vědecké rady Parazitologického ústavu AVČR,

1993 post-doktorský pobyt, E.C.Slater Institute, University of Amsterdam, Holandsko

1995-dosud vedoucí oddělení molekulární parazitologie, Parazitologický ústav AVČR

1994-1997 asistent, Biologická fakulta Jihočeské univerzity, České Budějovice

1997-1998 post-doktorský pobyt, Department of Biology, University of California, Riverside, hostující vědecký pracovník, Molecular Biology Institute, University of California, Los Angeles

2002-dosud docent, Biologická fakulta Jihočeské univerzity, České Budějovice

2003-dosud vedoucí katedry molekulární biologie a biochemie, Biologická fakulta Jihočeské univerzity, České Budějovice

2006 profesor, Biologická fakulta Jihočeské univerzity, České Budějovice

 

Ocenění:

1993 EMBO fellowship

1994-1996 Prezident České protozoologické společnosti

1995 Fulbright Travel Grant

1997 Cena předsedy GAČR mladým vědeckým pracovníkům

2000-2005 Evropský komisař společnosti International Society for Evolutionary Protistology

2002 Wichterleho cena AVČR vědeckým pracovníkům

2003-dosud prezident České protozoologické společnosti

2004-dosud člen Učené společnosti ČR

2006-dosud prezident společnosti International Society for Evolutionary Protistology

 

Redakční rady

2004 – dosud Protistology

2005 – dosud Journal of Eukaryotic Microbiology

2004 – dosud Kinetoplast Biology and Diseases