doc. Mgr. Tomáš Doležal, Ph.D.

Vedoucí laboratoře

Laboratoř molekulární integrativní fyziologie drozofily

E-mail: tomas.dolezal@prf.jcu.cz

Tomáš Doležal

 

Životopis

nar. 1975

 

Vzdělání

1990-1994 Gymnázium Jaroslava Vrchlického v Klatovech

1994-1997 Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze – bakalářský program biologie

1997-1999 Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze, katedra genetiky a molekulární biologie - magisterský program v oborech genetika, molekulární biologie a imunologie

2000-2003 Doktorské studium na Biologické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích v programu molekulární a buněčné biologie a genetika

 

Současná pozice

od 2016 docent na Katedře molekulární biologie PřF JU a vedoucí laboratoře molekulární integrativní fyziologie drozofily

 

Předchozí vědecká činnost a pracovní pozice

2012-2014 Visiting Assistant Professor na Stanford University School of Medicine

2010-2012 hlavní koordinátor projektu "Molekularizace biologických oborů na PřF JU"

2006-2015 odborný asistent na Katedře molekulární biologie PřF JU a vedoucí laboratoře modelování lidských onemocnění na octomilce

2003-2005 postdoktorská stáž v laboratoři Prof. Petera J. Bryanta - Developmental and Cell Biology, University of California, Irvine, USA

2000-2003 doktorská dizertační práce v laboratoři Doc. Michala Žurovce - Entomologický ústav AVČR v Českých Budějovicích

1999-2000 vědecká stáž v laboratoři Prof. Petera J. Bryanta - Developmental Biology Center, University of California, Irvine, USA

1996-1999 bakalářská a diplomová práce v Laboratoři molekulární genetiky a DNA diagnostiky na Biologickém ústavu 1. LF UK v Praze

 

Členství v:

 

Ocenění

červen 2004 Cena Barbary Burgess za postdoktorský výzkum na Kalifornské Univerzitě v Irvine (USA)

 

Členství v komisích

2007-2009 člen oborové rady Grantové agentury Jihočeské univerzity (GAJU)

od 2007 člen krajské komise Středoškolské odborné činnosti (SOČ)

 

Podporované vědecké projekty

1. GAAV KJB501410602  - Úlohy extracelulárního adenozinu při krvetvorbě a vrozené imunitě za použití drozofily jako modelu pro studium těchto úloh in vivo (2006 – 2008)

2. GAČR 301/07/0814 - Zkoumání úlohy kasein kinázy Iepsilon pro vznik rakoviny prsu (2007 – 2010)

3. GAČR 204/09/1463 - Extracelulární adenozin jako stresový hormon v drozofile (2009 – 2011)

4. GAČR P305/12/0115 - Model drozofily pro studium účinků extracelulárního adenozinu na mechanismy rezistence a tolerance k patogenům (2012 – 2014)

5. Marie Curie International Outgoing Fellowship 298186 - Extracellular adenosine role in energetic metabolism during immune response (2012 – 2015)

 

Rozvojové projekty (hlavní řešitel)

1. FRVŠ – Zřízení společné laboratoře pro praktickou výuku organické chemie a molekulární biologie (2007)

2. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) – Molekularizace biologických oborů Přírodovědecké fakulty JU (2010 – 2013)

 

Výuka na Přírodovědecké fakultě JU

od 2014 výuka kurzu "Vývojová biologie" (KFZ 212)

od 2006 garant kurzu "Základy moderní biologie" (KMB 607)

2010-2013 garant kurzu "Základní metody molekulární biologie" (KMB 608)

2007-2010 výuka kurzu "Molecular Biology and Genetics" (KMB 758) v programu "Biological Chemistry"

2008 zavedení kurzu "Cell regulation and signaling" (KMB 613) - nyní výuka 2 přednášek v rámci tohoto kurzu

 

Obhájené práce studentů

Doktorské práce:

Milena Novaková, 2011 - "Regulation of extracellular adenosine level by ADGF-A in Drosophila melanogaster"

Michaela Fencková, 2012 - "Role of extracellular adenosine in Drosophila"

Monika Žuberová, 2012 - "The role of adenosine signaling pathway in regulation of metabolic reserves"

Magisterské práce:

Lucie Jonatova, 2013 - "The Role of Dco in Drosophila Haematopoiesis”

Jana Matulová (Neuhold), 2009 - "Study of the Role of Casein Kinase I epsilon in BreastCancer Using Drosophila as a Model"

Bakalářské práce:

1. Jana Kadlecová, 2008 – “Analýza vybraných genomových oblastí s dominantními supresory adgf-a mutantního fenotypu u Drosophila melanogaster”

2. David Opavský, 2009 – “Studium genu disc overgrown v imaginálních discích Drosophila melanogaster”

3. Tomáš Krůček, 2009 – “Studium genů homologických savčím ektonukleotidázám na modelovém organismu Drosophila melanogaster”

4. Radka Hobizalová, 2010 – “Developmental profile of putative ecto-5 ´-nucleotidase genes of Drosophila melanogaster”

5. Eugen Kubala, 2010 – “Study of the Role of mutations L39Q, L49Q, and N78T of Casein Kinase I epsilon in Breast Cancer Using Drosophila Melanogaster as a Model Organism”

6. Šárka Pospíšilová, 2010 – “Analýza efektu RNAi na ADGF-A u Drosophila melanogaster”

7. David Hartmann, 2011 – “Genetický screening dominantních supresorů adgf-a mutantního fenotypu u drozofily”

8. Tamara Aigner, 2011 – “Study of Dco role in Drosophila melanogaster hematopoiesis”

9. Bianca Spitzbart, 2012 – “Study on effect of human Casein Kinase I epsilon inhibitor IC261 on disc overgrown in Drosophila melanogaster”

10. Marek Renner, 2012 – “dco jako model pro zkoumání rakoviny na octomilce”

11. Kristina Preuer, 2013 – “Study of Ectonucleotidases and Adenosine Deaminases in Drosophila”

12. Tomáš Gregor, 2013 – “Mikro-RNA interference adenosinového receptoru u modelového organismu Drosophila melanogaster”

13. Jiří Štros, 2014 – “Reportéry genové exprese u Drosophila melanogaster”

 

Prezentace na konferencích

T Dolezal, J Matulova, K Kucerova, E Kubala, PJ Bryant (2009). The discs overgrown (dco) mutant - a fly model for the role of Casein Kinase Iε in breast cancer. 21st  European Drosophila Research Conference, 18-21.11.2009, Nice, France

T Dolezal, A Bajgar, K Kucerova, L Jonatova, DS Schneider (2014). Extracellular adenosine regulates complex host-pathogen interactions through the energy release for the immune response. 55th  Annual Drosophila Research Conference, 26.–30.3. 2014, San Diego, USA


Publikace

klikni zde pro seznam publikací