Výuka

Katedra zajišťuje povinné kursy Základy buněčné biologie a Základy moderní biologie pro první semestr, podílí se na zajištění magisterského oboru Experimentální biologie (se specializací Buněčná a vývojová biologie) a dále doktorského oboru Molekulární a buněčná biologie a genetika. Prioritou katedry je výzkum v oblastech buněčné a vývojové biologie živočichů přístupy molekulární genetiky. K tomu katedra využívá spolupráci a technické zázemí ústavů BC AV  ČR, v.v.i. (ENTÚ, PAÚ). Cílem je z nejlepších studentů vychovávat samostatné vědecké pracovníky na mezinárodní úrovni. Všichni členové katedry mají dlouholetou zahraniční praxi a jsou vedoucími výzkumných týmů. Společným rysem magisterských a doktorských projektů je funkční analýza genů prováděná na různých modelových organismech (Drosophila a jiné druhy hmyzu, Trypanosoma a další jednobuněčné organismy, Caenorhabditis elegans). Katedra také zaštítila celofakultní projekt Molekularizace biologických oborů na PřF.

Zajišťované předměty:

Bakalářský stupeň studia:

kód název kurzu garant
KMB 023 Základy buněčné biologie Marek Jindra
KMB 607 Základy moderní biologie Tomáš Doležal
KMB 608 Základní metody molekulární biologie Adam Bajgar
KMB 182 Seminář z molekulární biologie Marek Jindra

KMB 758

KMB358

Molecular Biology and Genetics I

Introduction to Genomics

Alexander Bruce

Alexander Bruce

KMB 216 Imunologie Jan Kopecký
KMB 770 Methods in molecular biology David Doležel
KMB 183 Molecular biology seminary Tomáš Doležal

 

Magisterský a doktorský stupeň studia:

kód název kurzu garant
KMB 603 Pokročilé metody molekulární biologie David Doležel
KMB 487 Biochemie a molekulární biologie parazitů Julius Lukeš
KMB 613 Cell regulation and signaling Hassan Hashimi
KMB 606 Kultivace živočišných buněk a tkání Jan Kopecký
KMB 605 Introduction to Bioinformatics Miroslav Oborník
KMB 604 Introduction to Bioinformatics-exercises Miroslav Oborník
KMB 182 Seminář z molekulární biologie Marek Jindra
KMB 611 Seminář aktualizace metod molekulární biologie I.Fuková/M.Vítková
KMB 218 Epigenetics Petr Svoboda
KMB 217 Methods of functional genomics I. Vladimír Beneš
KMB 219 Methods of functional genomics II. Vladimír Beneš
KMB 609 Biochemistry at the Service of Medicine Erik De Clercq
KMB 620 The Human Plasma Proteome Michalis Kotsyfakis